Prowadzimy szkolenia dla:
 • pracowników
 • osób kierujących pracownikami
 • pracodawców
 • osób prowadzących działalność gospodarczą
 • osób świadczących pracę na podstawie umów o pracę
 • pracowników służb BHP
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy każdy pracodawca, osoba kierująca pracownikami, pracownik a także osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny odbyć wymagane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • szkolenie wstępne „instruktaż ogólny”
 • szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno – technicznych
 • szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych i innych, o których mowa w par. 14 ust. 2 pkt
Na życzenie klienta bezpłatnie archiwizujemy dane dot. szkoleń na poszczególnych stanowiskach i informujemy o kończących się terminach.
Programy szkolenia opierają się na programach ramowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.
Jesteśmy firmą podchodzącą indywidualnie do każdego klienta, dlatego w przypadku szkoleń osób pracujących w szczególnych warunkach dostosowujemy szkolenia do specyficznych potrzeb.Szkolenia prowadzone są przy użyciu nowoczesnych technik audiowizualnych, interaktywnych prezentacji i warsztatów. Miejscem prowadzenia szkoleń może być zarówno lokal klienta jak i zorganizowana przez nas sala.
Każdy z uczestników szkolenia na jego koniec otrzymuje konspekt z najważniejszymi informacjami, by w każdej chwili mógł wrócić do interesujących go zagadnień.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydanie zaświadczenia – certyfikatu szkolenia.
Podstawa prawna: Kodeks pracy art. 237 2-5, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkoleń z zakresu bhp z dn. 27 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 180 poz. 1860).