Ochrona PPOŻ

 

Zakres usług:

  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • oznakowanie obiektów oraz ich rozmieszczenie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt p.poż
  • przeprowadzanie i koordynacji próbnych alarmów i ewakuacji
  • ocena obiektów pod kątem spełnienia wymagań p.poż
  • prowadzenie szkoleń z zakresu p.poż
  • współudział w kontakcie z jednostkami kontrolnymi
  • pomocy w realizowaniu nakazów i wystąpień pokontrolnych
  • prowadzenia niezbędnej dokumentacji