E-Learning

 

Wprowadzenie samokształcenia kierowanego, jako rozwiązania systemowego, w firmie daje korzyści w postaci:

  • przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych,
  • uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach,
  • uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego oraz konieczności uczestniczenia w nim pracowników

 

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm., szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:
1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności:
– kierownicy
– mistrzowie
– brygadziści
2. Pracownicy administracyjno-biurowi.

 

Jak skorzystać ze szkolenia internetowego platformy e-learningowej SEKUR?

1. Zamów szkolenie (Kontakt).

2. Dokonaj płatności.

3. Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej wraz ze szczegółową instrukcją. W każdym momencie masz możliwość kontaktu z osobą nadzorującą szkolenie i konsultacji.

4. Po zaliczeniu szkolenia otrzymujesz drogą pocztową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

PRZEJDŹ DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ